Đội dự thi

Việt Nam

Đội Đà Nẵng

Việt Nam

Nga

Đội pháo hoa Nga

Nga

Ý

Đội Martarello S.R.L

Ý

Đội Brazil

Đội pháo hoa Brazil

Đội Brazil

Đội Trung Quốc

Đội pháo hoa Trung Quốc

Đội Trung Quốc

Đội Anh

Đội pháo hoa Anh

Đội Anh

Đội Bỉ

Đội pháo hoa Bỉ

Đội Bỉ

Đội Phần Lan

Đội pháo hoa Phần Lan

Đội Phần Lan

Đặt vé pháo hoa Đà Nẵng

Để Vietsheen phục vụ Quý khách chu đáo vui lòng cho biết: